top of page

15' Kneading - SAIR group exhibition


Sara Garcia "molding mourning mouths" | Small but Dangers "The Europe Archipelago"

Ομαδική Έκθεση


15' Kneading 


Εγκαίνια: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024, στις 19:00


Τοποθεσία: Snehta Residency, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη


Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Sara Garcia, Small but Dangers


Επιμέλεια: Αύγουστος Βεϊνόγλου, Ματίνα Χαραλάμπη


Διάρκεια Έκθεσης: 26 - 29 Μαρτίου 2024


Ωράριο: καθημερινά 17:00 - 21:00


 


Το Snehta Residency οργανώνει την oμαδική έκθεση 15’ Kneading, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα που δημιούργησαν οι καλλιτέχνες: Sara Garcia (Ισπανία) και Small but Dangers (Mateja Rojc, Simon Hudolin, Σλοβενία) κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους στην Αθήνα, που συμπίπτει με την πρώτη φάση του διετούς προγράμματος ανταλλαγής καλλιτεχνών SAIR (Sustainability is in the Air). Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024, στις 19:00.H διαδικασία παραγωγής ενός νόστιμου, καλοψημένου ψωμιού απαιτεί συγκεκριμένα βήματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι το αποτελεσματικό ζύμωμα για 15 λεπτά. Ο τίτλος της έκθεσης 15’ Kneading έχει επιλεγεί ως μια αλληγορία της καλλιτεχνικής έρευνας που έχουν πραγματοποιήσει οι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες Sara Garcia και Small but Dangers κατά τους τρεις πρώτους μήνες του προγράμματος SAIR.Το διετές πρόγραμμα SAIR (https://www.s-air.eu)  – συν  χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. – έχει στόχο, μέσα από τις στρατηγικές φιλοξενίας καλλιτεχνών τεσσάρων οργανισμών: στην Ljubljana (MGLC), τη Μαδρίτη (Matadero), την Πράγα (MeetFactory) και την Αθήνα (Snehta), να προωθήσει βιώσιμες καλλιτεχνικές πρακτικές αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική ανταλλαγή μεταξύ καλλιτεχνών με διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο. 


   


Ως εκ τούτου, κάθε ένας από τους επιλεγμένους καλλιτέχνες του προγράμματος (από την Ljubljana, τη Μαδρίτη, την Πράγα και την Αθήνα) θα δουλέψει για δύο χρόνια πάνω σε μία συγκεκριμένη ιδέα, η οποία θα λάβει την τελική της μορφή κατόπιν της φιλοξενίας του στους τέσσερις προαναφερθέντες οργανισμούς και θα παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένο έργο με το πέρας του προγράμματος SAIR, το 2026.Η έκθεση 15’ kneading αποκαλύπτει στους θεατές μια πρώτη εικόνα της πρακτικής των καλλιτεχνών Sara Garcia και Small but Dangers, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για το πρόγραμμα SAIR, και κυρίως μετά την επαφή τους με το αθηναϊκό αστικό τοπίο, την ιστορία και την κουλτούρα της πόλης που αντανακλώνται στα έργα που θα εκτεθούν στο Snehta.Artists’ Statements:Sara Garcia “molding mourning mouths”


Η δουλειά που παρουσιάζεται στο Snehta αποτελεί το αρχικό στάδιο μιας εν εξελίξει διαδικασίας του project “molding mourning mouths”, που διερευνά τις διατροφικές συνήθειες, καθώς και την κατανάλωση και σύνδεση διαφορετικών συστατικών στη χρήση του ψωμιού και του προζυμιού. 


Το γεγονός ότι η διατροφή μας αποτελείται από διαφορετικές ουσίες και συστατικά αποκαλύπτει τη σύνδεσή μας με άλλες μορφές ζωής. Τόσο η γεωργία όσο και η διατροφή μας συνδέουν  με οικοσυστήματα από τα οποία το ανθρώπινο είδος, αλλά και άλλα είδη τρέφονται. Έχουν βρεθεί υπολείμματα από ψωμί που χρονολογούνται 14.000 χρόνια πίσω, όταν ακόμη δεν υπήρχε η γεωργία. Απ’ ό,τι φαίνεται αυτό το συγκεκριμένο είδος ψωμιού κατασκευαζόταν από ακαλλιέργητο σιτάρι και επικρατεί η πεποίθηση ότι το χρησιμοποιούσαν σε τελετουργικά, κάποια από τα οποία συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα με το πέρας του χρόνου. Ορισμένες από τις θεότητες που συνιστούσαν μέρος του φαντασιακού που διαμόρφωσε τη Δυτική σκέψη, όπως η Δήμητρα και η Περσεφόνη ή η Ίσις και ο Όσιρις, σχετίζονται με τα δημητριακά και/ή τον θάνατο. Οι τελετουργίες γύρω από αυτά συνοδεύονταν από την προσφορά σπόρων ή ψωμιού, ως σύμβολα θανάτου και αναγέννησης. Επανεξετάζοντας αυτές τις ιδέες, το “molding mourning mouths” αποτελείται από μια σειρά τελετουργιών στις οποίες ψωμί προσφέρεται στη Γη, στους επισκέπτες, καθώς και σε έμβια όντα πέραν του ανθρώπινου είδους. Small but Dangers “The Europe Archipelago”


Φάση 1: Tο νησί των Αθηνών


a) Μπορεί ένα κενό κομμάτι χαρτιού, διπλωμένο σαν αντικείμενο να παραμείνει κενό; Mπορεί μια εικόνα σε μία φωτογραφία να γίνει τρισδιάστατη εάν τσαλακωθεί και γίνει ένα αντικείμενο; 


β) Κάθε αντικείμενο είναι εν δυνάμει σκουπίδι. Ακόμη και όταν μετατρέπεται σε αντικείμενο τέχνης. 


γ) Η τέχνη δεν είναι αιώνια! ...παρόλο που είναι νεκρή.Πληροφορίες


Εγκαίνια | Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024, 19:00


Χώρος | Snehta Residency, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη


Διάρκεια | 26 - 29 Μαρτίου 2024


Ωράριο | καθημερινά 17:00 - 21:00


Σύνδεσμοι https://www.snehtaresidency.org


Επικοινωνία | admin@snehtaresidency.orginfo@snehtaresidency.org  


 _____________________________________Group Exhibition at Snehta Residency


15' Kneading


Opening: Tuesday, March 26 2024, at 19:00


Location: Snehta Residency, 47 I. Drosopoulou Str., Kypseli


Participating Artists: Sara Garcia, Small but Dangers


Curated by: Augustus Veinoglou, Matina Charalambi


Duration: 26 - 29 March 2024


Opening hours: every day 17:00 - 21:00


 


Snehta Residency presents, in the form of a group exhibition, the works produced during the first phase of the SAIR (Sustainability is in the Air) program in Athens by current Snehta resident artists: Sara Garcia (Spain) and Small but Dangers ( Mateja Rojc, Simon Hudolin, Slovenia). The opening will take place on Tuesday, March 26th 2024, at 19:00.The process of baking fresh, yummy bread is based on particular steps that the baker has to follow, the first of which consists of 15 minutes of good kneading. The title 15’ Kneading stands as a metaphor for the artistic process and research done by the artists Sara Garcia and Small but Dangers during the first three months of the program SAIR, spent by them in Athens and at Snehta Residency. SAIR (https://www.s-air.eu) – co-funded by the European Union – is a two year long project, which, through the operational strategies of four residential centres: in Ljubljana (MGLC), Madrid (Matadero), Prague (MeetFactory) and Athens (Snehta) aims to encourage sustainable artistic practices and promote an inventive, on going creative exchange between artists originating from diverge cultural and sociopolitical backgrounds. As a result, each of the selected artists from the countries mentioned above, is working on a specific research idea that will take its final form and be presented at the end of the SAIR program, in 2026.The exhibition 15’ Kneading gives the viewers just an insight into Sara Garcia’s and Small but Dangers’ work, in the context of the SAIR program, after their interaction with the Athenian cityscape and the Greek mentality, history and culture that are strongly reflected on the works to be shown at Snehta.Artists’ Statements:Sara Garcia “molding mourning mouths”


The work presented at Snehta represents the initial stage of the project and is still in progress. Titled “molding mourning mouths”, it explores food ethics, multi-species eating and, coexistence using bread and sourdough.


Multi-species eating reveals our interconnectedness with other forms of life. Both farming and eating are gestures that link us to ecologies in which ourselves, as well as others, are fed. Remnants of bread dated back to 14,000 years ago were found when agriculture did not yet exist. It seems that particular bread was made by wild wheat and is believed to have been used in rituals, a tradition that has persisted over time. Some of the goddesses and gods that constitute part of the imaginary that shaped our Western thought, such as Demeter and Persephone or Isis and Osiris, are related to cereals and/or death. The rituals around them were accompanied by seeds or bread as symbols of death and rebirth. In reviewing these ideas, ”molding mourning mouths” consists of a series of ceremonies in which votive offerings made of bread have been given to the Earth, to more-than-human-beings, and to the audience.


 


Small but Dangers “The Europe Archipelago”


Phase 1: The Island of Athens


a) Is an empty piece of paper folded into an object still empty? Does the image in the photo become three-dimensional if folded into an object?


b) Every object is future waste. Even when it is converted into an art object.


c) Art is not eternal! ...even though it is dead.


 


Info


Opening | Tuesday, March 26 2024, 19:00


Location | Snehta Residency, 47 I. Drosopoulou, Kypseli, Athens, Greece


Duration | 26 - 29 March 2024


Opening Hours | every day 17:00 - 21:00Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page